Börsinformation

EmittentAvanza Bank Holding AB


Innehavare
AMF Pensionsförsäkrings AB

Instrument
InstrumentAktie SE0012454072
Före transaktionen
Antal aktier7 609 486
Antal rösträtter7 609 486
Transaktionen
Datum2021-07-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier8 060 162
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter8 060 162
Andel
Innehavda aktier5,2 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,2 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,2 % 8 060 162
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,2 % 8 060 162
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
8 060 1625,2AMF Fonder AB
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter8 060 162
Andel av rösträtter5,2

Publicerad
2021-07-16 10:20
Kontakt
NamnMahsa Mahally
Telefon08 - 696 31 00 Epostoperations@amf.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25