Börsinformation

EmittentPrevas Aktiebolag


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2021-07-20
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier897 343
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter897 343
Andel
Innehavda aktier7,0452 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,0052 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,0052 % 897 343
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,0279 % 5 000
     
TOTALT 5,0331 % 902 343
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter902 343
Andel av rösträtter5,0331
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-07-21 13:27
Kontakt
NamnJonas Lexmark
Telefon08-40942107 Epostjonas.lexmark@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25