Börsinformation

EmittentSecuritas AB


Innehavare
Macquarie Group Limited

Instrument
InstrumentOrdinary Shares SE0000163594
Före transaktionen
Antal aktier16 774 900
Antal rösträtter16 774 900
Transaktionen
Datum2021-07-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier17 485 778
Direkt innehavda rösträtter17 485 778
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,02 %
Direkt innehavda rösträtter5,02 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,02 % 17 485 778
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,02 % 17 485 778
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter17 485 778
Andel av rösträtter5,02

Publicerad
2021-07-28 11:00


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25