Börsinformation

EmittentBeijer Alma AB


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0011090547
Före transaktionen
Antal aktier2 976 911
Antal rösträtter2 976 911
Transaktionen
Datum2021-08-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 014 783
Direkt innehavda rösträtter3 014 783
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,003 %
Direkt innehavda rösträtter2,53 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,53 % 3 014 783
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 2,53 % 3 014 783
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 014 783
Andel av rösträtter2,53

Publicerad
2021-09-01 16:05
Kontakt
NamnAva Agah
Telefon0730576574 Epostava.agah@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25