Börsinformation

EmittentEgetis Therapeutics AB (publ)


Innehavare
Cidro Förvaltning AB

Instrument
InstrumentAktie
Före transaktionen
Antal aktier12 124 820
Antal rösträtter12 124 820
Transaktionen
Datum2021-09-13
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier16 524 820
Direkt innehavda rösträtter16 524 820
Indirekt innehavda rösträtter16 524 820
Andel
Innehavda aktier10,01 %
Direkt innehavda rösträtter10,01 %
Indirekt innehavda rösträtter10,01 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 20,02 % 16 524 820
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 20,02 % 16 524 820
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter16 524 820
Andel av rösträtter10,01

Publicerad
2021-09-14 10:53
Kontakt
NamnPeter Lindell
Telefon0708496659 Epostpeter.lindell@riteventures.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25