Börsinformation

EmittentEpiroc Aktiebolag


Innehavare
BlackRock, Inc.

Instrument
InstrumentCommon Stock
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2021-09-10
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier57 294 772
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter43 090 207
Andel
Innehavda aktier4,72052 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,99444 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,99444 % 57 294 772
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 0,0157 % 135 488
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,00267 % 23 990
     
TOTALT 5,01281 % 57 454 250
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
372 6590,04319BlackRock Japan Co., Ltd.
2 282 6010,26457BlackRock Investment Management, LLC
13 801 0271,59963BlackRock Investment Management (UK) Limited
280 7340,03254BlackRock Investment Management (Australia) Limited
44 9570,00521BlackRock International Limited
9 723 4911,12702BlackRock Institutional Trust Company, National Association
10 069 0051,16706BlackRock Fund Advisors
67 9500,00788BlackRock Financial Management, Inc.
5 2140,0006BlackRock Asset Management North Asia Limited
836 9630,09701BlackRock Asset Management Deutschland AG
586 3930,06797BlackRock Asset Management Canada Limited
1 119 5720,12977BlackRock Advisors, LLC
4 023 7600,46638BlackRock Advisors (UK) Limited
1 2610,00014BlackRock (Singapore) Limited
33 1170,00384Aperio Group, LLC
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter43 248 704
Andel av rösträtter5,01281
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-09-14 12:07
Kontakt
NamnJana Blumenstein
Telefon+44 20 7743 3650 EpostEMEAdisclosures@blackrock.com 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25