Börsinformation

EmittentEpiroc Aktiebolag


Innehavare
BlackRock, Inc.

Instrument
InstrumentCommon Stock
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2021-09-13
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier57 490 960
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter43 282 336
Andel
Innehavda aktier4,73668 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,01671 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,01671 % 57 490 960
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 0,01318 % 113 754
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,00267 % 23 990
     
TOTALT 5,03256 % 57 628 704
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
372 6590,04319BlackRock Japan Co., Ltd.
2 282 6010,26457BlackRock Investment Management, LLC
13 960 1801,61808BlackRock Investment Management (UK) Limited
280 7340,03254BlackRock Investment Management (Australia) Limited
47 8880,00555BlackRock International Limited
9 723 4911,12702BlackRock Institutional Trust Company, National Association
10 073 0031,16753BlackRock Fund Advisors
67 9500,00786BlackRock Financial Management, Inc.
5 2140,0006BlackRock Asset Management North Asia Limited
836 9630,09701BlackRock Asset Management Deutschland AG
586 3930,06797BlackRock Asset Management Canada Limited
1 119 5720,12977BlackRock Advisors, LLC
4 028 0730,46688BlackRock Advisors (UK) Limited
1 2610,00015BlackRock (Singapore) Limited
33 1170,00384Aperio Group, LLC
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter43 419 099
Andel av rösträtter5,03256
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-09-14 18:17
Kontakt
NamnJana Blumenstein
Telefon+44 20 7743 3650 EpostEMEAdisclosures@blackrock.com 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25