Börsinformation

EmittentCANTARGIA AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2021-09-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier5 035 211
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter5 035 211
Andel
Innehavda aktier5,0255 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,0255 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,0255 % 5 035 211
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,0037 % 3 714
     
TOTALT 5,0292 % 5 038 925
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter5 038 925
Andel av rösträtter5,0292
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-09-16 13:17
Kontakt
NamnJoakim Lomell
Epostjoakim.lomell@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25