Börsinformation

EmittentCastellum Aktiebolag


Innehavare
BlackRock, Inc.

Instrument
InstrumentCommon Stock
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier13 103 911
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter13 103 911
Andel
Innehavda aktier4,72616 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,72616 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,72616 % 13 103 911
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 0,02152 % 59 626
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,00121 % 3 380
     
TOTALT 4,74889 % 13 166 917
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
775 4370,27967BlackRock Investment Management, LLC
1 599 3850,57684BlackRock Investment Management (UK) Limited
723 3540,26089BlackRock Investment Management (Australia) Limited
2 753 0330,99293BlackRock Institutional Trust Company, National Association
2 832 9551,02175BlackRock Fund Advisors
59 3290,02139BlackRock Financial Management, Inc.
1 6890,0006BlackRock Asset Management North Asia Limited
338 8710,12222BlackRock Asset Management Deutschland AG
369 6110,13336BlackRock Asset Management Canada Limited
258 6500,09328BlackRock Advisors, LLC
3 454 6031,24596BlackRock Advisors (UK) Limited
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter13 166 917
Andel av rösträtter4,74889
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-09-20 19:27
Kontakt
NamnJana Blumenstein
Telefon+44 20 7743 3650 EpostEMEAdisclosures@blackrock.com 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25