Börsinformation

EmittentSemcon Aktiebolag


Innehavare
Nordea Funds Ltd.

Instrument
InstrumentEquity SE0000379497
Före transaktionen
Antal aktier2 018 542
Antal rösträtter2 018 542
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-20
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier1 586 742
Direkt innehavda rösträtter1 586 742
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier8,76046 %
Direkt innehavda rösträtter8,76046 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,76046 % 1 586 742
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 8,76046 % 1 586 742
 

Röstning med fullmakt. Innehavet upphör för
NamnRösträtterSlutdatum
Nordea Nordic Small Cap Fund 1 545 479
Nordea Invest Nordic Small Cap 41 263
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter1 586 742
Andel av rösträtter8,76046

Publicerad
2021-09-23 13:33
Kontakt
NamnRasmus Kroner
Telefon+4555472411 Epostamreporting@nordea.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25