Börsinformation

EmittentK-Fast Holding AB


Innehavare
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Instrument
InstrumentAktier SE0016101679
Före transaktionen
Antal aktier10 791 236
Antal rösträtter10 791 236
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier10 391 236
Direkt innehavda rösträtter10 391 236
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,83 %
Direkt innehavda rösträtter3,4 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,4 % 10 391 236
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 3,4 % 10 391 236
 


Publicerad
2021-09-28 11:08
Kontakt
NamnJohan Söderholm
Telefon0858840000 Epostportfoljadmin@lansforsakringar.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25