Börsinformation

EmittentEpiroc Aktiebolag


Innehavare
BlackRock, Inc.

Instrument
InstrumentCommon Stock
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier60 869 106
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter46 665 558
Andel
Innehavda aktier5,01501 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,40885 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,40885 % 60 869 106
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 0,00832 % 71 766
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,0027 % 24 316
     
TOTALT 5,41987 % 60 965 188
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
1 2610BlackRock (Singapore) Limited
4 001 6840,464BlackRock Advisors (UK) Limited
1 116 2410,129BlackRock Advisors, LLC
586 3930,068BlackRock Asset Management Canada Limited
838 9310,097BlackRock Asset Management Deutschland AG
5 2140,001BlackRock Asset Management North Asia Limited
69 3050,008BlackRock Financial Management, Inc.
10 088 1391,169BlackRock Fund Advisors
9 724 8521,127BlackRock Institutional Trust Company, National Association
108 3360,013BlackRock International Limited
277 4280,032BlackRock Investment Management (Australia) Limited
17 203 5731,994BlackRock Investment Management (UK) Limited
2 319 8580,269BlackRock Investment Management, LLC
385 8520,045BlackRock Japan Co., Ltd.
33 5920,004Aperio Group, LLC
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter46 760 659
Andel av rösträtter5,41987
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-09-29 13:20
Kontakt
NamnJana Blumenstein
Telefon+44 20 7743 3650 EpostEMEAdisclosures@blackrock.com 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25