Börsinformation

EmittentAktiebolag Fagerhult


Innehavare
Lannebo Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0010048884
Före transaktionen
Antal aktier8 911 481
Antal rösträtter8 911 481
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier8 711 481
Direkt innehavda rösträtter8 711 481
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,91638 %
Direkt innehavda rösträtter4,91638 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,91638 % 8 711 481
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,91638 % 8 711 481
 


Publicerad
2021-10-07 11:20
Kontakt
NamnEmil Brohlin
Telefon08 - 5622 5200 EpostFondadmin@lannebo.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25