Börsinformation

EmittentPeab AB


Innehavare
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Instrument
InstrumentAktier SE0000106205
Före transaktionen
Antal aktier14 886 512
Antal rösträtter14 886 512
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier14 740 373
Direkt innehavda rösträtter14 740 373
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,98 %
Direkt innehavda rösträtter2,44 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,44 % 14 740 373
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 2,44 % 14 740 373
 


Publicerad
2021-10-12 10:48
Kontakt
NamnJohan Söderholm
Telefon0858840000 Epostportfoljadmin@lansforsakringar.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25