Börsinformation

EmittentSecuritas AB


Innehavare
Macquarie Group Limited

Instrument
InstrumentOrdinary Shares SE0000163594
Före transaktionen
Antal aktier17 398 020
Antal rösträtter17 398 020
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-15
Efter transaktionen
Antal
Aktier17 394 500
Direkt innehavda rösträtter17 394 500
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,99962 %
Direkt innehavda rösträtter4,99962 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,99962 % 17 394 500
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,99962 % 17 394 500
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter17 394 500
Andel av rösträtter4,99962

Publicerad
2021-10-19 13:33


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25