Börsinformation

EmittentHexatronic Group AB


Innehavare
Swedbank Robur Fonder AB

Instrument
InstrumentShares SE0002367797
Före transaktionen
Antal aktier1 838 302
Antal rösträtter1 838 302
Transaktionen
Datum2021-10-14
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier1 948 302
Direkt innehavda rösträtter1 948 302
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,94834 %
Direkt innehavda rösträtter5,02413 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,02413 % 1 948 302
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,02413 % 1 948 302
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter1 948 302
Andel av rösträtter5,02413

Publicerad
2021-10-21 12:44


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25