Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Nordnet AB (publ)

Instrument
InstrumentAktier SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier308 516
Antal rösträtter308 516
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier307 701
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter307 701
Andel
Innehavda aktier4,99812 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,99812 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,99812 % 307 701
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,99812 % 307 701
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
305 9174,96914Nordnet Pensionsförsäkring AB
1 7840,02897Nordnet Livsforsikring AS
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter307 701
Andel av rösträtter4,99812
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-10-21 16:02
Kontakt
NamnMax Rhodin Edlund
Telefon+46730487570 Epostmax.edlund@nordnet.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25