Börsinformation

EmittentK2A Knaust & Andersson Fastigheter AB


Innehavare
SEB Investment Management AB

Instrument
InstrumentCommon B shares SE0010520254
Före transaktionen
Antal aktier1 222 902
Antal rösträtter1 222 902
Transaktionen
Datum2021-10-21
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier6 114 510
Direkt innehavda rösträtter6 114 510
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier8,29182 %
Direkt innehavda rösträtter6,5868 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,5868 % 6 114 510
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 6,5868 % 6 114 510
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter6 114 510
Andel av rösträtter6,5868

Publicerad
2021-10-22 14:00
Kontakt
NamnInga Brutane
Telefon+46852229610 EpostGroupComplianceControlRoom@seb.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25