Börsinformation

EmittentHexatronic Group AB


Innehavare
Swedbank Robur Fonder AB

Instrument
InstrumentAktier SE0002367797
Före transaktionen
Antal aktier1 948 302
Antal rösträtter1 948 302
Transaktionen
Datum2021-10-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier1 998 302
Direkt innehavda rösträtter1 998 302
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,08 %
Direkt innehavda rösträtter5,15 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,15 % 1 998 302
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,15 % 1 998 302
 


Publicerad
2021-10-22 14:16
Kontakt
NamnMia Metso Ekberg
Telefon08-58597525 Epostmia.metso.ekberg@swedbankrobur.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25