Börsinformation

EmittentAlfa Laval AB


Innehavare
Adamra Foundation, a foundation incorporated in Liechtenstein

Instrument
InstrumentShares SE0000695876
Före transaktionen
Antal aktier122 037 736
Antal rösträtter122 037 736
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier0
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier0 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT  
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter0
Andel av rösträtter0

Publicerad
2021-10-25 08:57


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25