Börsinformation

EmittentAlfa Laval AB


Innehavare
Amador Foundation, a foundation incorporated in Liechtenstein

Instrument
InstrumentShares SE0000695876
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
Transaktionen
Datum2021-10-21
Gränsvärde för antal aktier25 %
Gränsvärde för antal rösträtter25 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier122 037 736
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter122 037 736
Andel
Innehavda aktier29,09427 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter29,09427 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 29,09427 % 122 037 736
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 29,09427 % 122 037 736
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
122 037 73629,09427Tetra Laval International S.A.
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter122 037 736
Andel av rösträtter29,09427

Publicerad
2021-10-25 09:03


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25