Börsinformation

EmittentCastellum Aktiebolag


Innehavare
Citigroup Inc. .

Instrument
InstrumentOrdinary Shares SE0000379190
Före transaktionen
Antal aktier3 239 617
Antal rösträtter3 239 617
Transaktionen
Datum2021-10-20
Gränsvärde för antal aktier10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier4 619 545
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter4 619 545
Andel
Innehavda aktier1,6661 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter1,6661 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,6661 % 4 619 545
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade   23 993 357
 -  Kontantavräknade   110 005
     
TOTALT 1,6661 % 28 722 907
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
28 722 90710,3594Citigroup Global Markets Limited
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter28 722 907
Andel av rösträtter10,3594

Publicerad
2021-10-25 16:55
Kontakt
NamnCathal McKenna
Telefon+44 2890409544 Epostcathal.mckenna@citi.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25