Börsinformation

EmittentAktiebolaget Industrivärden


Innehavare
Svenska Handelsbanken AB(publ)

Instrument
InstrumentA aktier SE0000190126
Före transaktionen
Antal aktier31 302 318
Antal rösträtter30 961 077
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-10-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier840 341
Direkt innehavda rösträtter401 869
Indirekt innehavda rösträtter97 231
Andel
Innehavda aktier0,19308 %
Direkt innehavda rösträtter0,14154 %
Indirekt innehavda rösträtter0,03424 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,17578 % 840 341
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 0,17578 % 840 341
 

Röstning med fullmakt. Innehavet upphör för
NamnRösträtterSlutdatum
Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse 401 8692021-10-21
Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
401 8690,14154Svenska Handeslbanken AB(publ)
97 2320,03424Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter499 100
Andel av rösträtter0,17578
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-10-25 17:16
Kontakt
NamnViktoria Aastrup
Telefon0730435159 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25