Börsinformation

EmittentCANTARGIA AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-10-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier4 780 017
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter4 780 017
Andel
Innehavda aktier4,77082 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,77082 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,77082 % 4 780 017
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,75243 % 753 881
     
TOTALT 5,52325 % 5 533 898
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter5 533 898
Andel av rösträtter5,52325
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-10-26 16:24
Kontakt
NamnJoakim Lomell
Epostjoakim.lomell@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25