Börsinformation

EmittentK2A Knaust & Andersson Fastigheter AB


Innehavare
197111 Johan Knaust

Instrument
InstrumentAktie
Före transaktionen
Antal aktier5 504 028
Antal rösträtter10 619 340
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2021-10-25
Gränsvärde för antal aktier30 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier27 144 040
Direkt innehavda rösträtter47 875
Indirekt innehavda rösträtter52 672 725
Andel
Innehavda aktier30,96 %
Direkt innehavda rösträtter0,03 %
Indirekt innehavda rösträtter28,76 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 28,79 % 27 144 040
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 28,79 % 27 144 040
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
30 398 57516,6Karla Fastigheter Holding AB
22 228 00012,14Karla Fastigheter Holding 2 AB
1 0000Johan Knausts pensionsstiftelse
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter52 720 600
Andel av rösträtter28,79

Publicerad
2021-10-27 16:52
Kontakt
NamnJohan Knaust
Telefon0707400450 Epostjohan.knaust@k2a.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25