Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Nordnet AB (publ)

Instrument
InstrumentAktier SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier306 921
Antal rösträtter306 921
Transaktionen
Datum2021-10-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier308 431
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter308 431
Andel
Innehavda aktier5,00998 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,00998 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,00998 % 308 431
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,00998 % 308 431
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
306 6474,981Nordnet Pensionsförsäkring AB
1 7840,02898Nordnet Livsforsikring AS
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter308 431
Andel av rösträtter5,00998
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-10-28 16:32
Kontakt
NamnMax Rhodin Edlund
Telefon+46730487570 Epostmax.edlund@nordnet.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25