Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Nordnet AB (publ)

Instrument
InstrumentAktier SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier308 431
Antal rösträtter308 431
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier305 617
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter305 617
Andel
Innehavda aktier4,96427 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,96427 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,96427 % 305 617
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,96427 % 305 617
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
304 6334,94829Nordnet Pensionsförsäkring AB
9840,01598Nordnet Livsforsikring AS
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter305 617
Andel av rösträtter4,96427
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-10-29 15:08
Kontakt
NamnMax Rhodin Edlund
Telefon+46730487570 Epostmax.edlund@nordnet.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25