Börsinformation

EmittentCastellum Aktiebolag


Innehavare
Citigroup Inc.

Instrument
InstrumentOrdinary Shares SE0000379190
Före transaktionen
Antal aktier4 619 545
Antal rösträtter4 619 545
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-28
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier1 310 105
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter1 310 105
Andel
Innehavda aktier0,4725 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter0,4725 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,4725 % 1 310 105
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade 8,654 % 23 994 363
 -  Kontantavräknade 0,0361 % 100 200
     
TOTALT 9,1626 % 25 404 668
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
25 404 6689,1626Citigroup Global Markets Limited
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter25 404 668
Andel av rösträtter9,1626

Publicerad
2021-11-01 09:48
Kontakt
NamnCraig Watson
Telefon+44 2890409605 Epostcraig.cameron.watson@citi.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25