Börsinformation

EmittentPeab AB


Innehavare
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Instrument
InstrumentAktier SE0000106205
Före transaktionen
Antal aktier14 743 291
Antal rösträtter14 743 291
Transaktionen
Datum2021-10-29
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier14 925 113
Direkt innehavda rösträtter14 925 113
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,04 %
Direkt innehavda rösträtter2,47 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,47 % 14 925 113
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 2,47 % 14 925 113
 


Publicerad
2021-11-01 12:32
Kontakt
NamnJohan Söderholm
Telefon0858840000 Epostportfoljadmin@lansforsakringar.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25