Börsinformation

EmittentCamurus AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2021-11-04
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 505 812
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter2 505 812
Andel
Innehavda aktier4,58921 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,58921 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,58921 % 2 505 812
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,42511 % 232 121
     
TOTALT 5,01432 % 2 737 933
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 737 933
Andel av rösträtter5,01432
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-11-05 12:23
Kontakt
NamnJoakim Lomell
Epostjoakim.lomell@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25