Börsinformation

EmittentHexatronic Group AB


Innehavare
AMF Pensionsförsäkringar AB

Instrument
InstrumentAktier SE0002367797
Före transaktionen
Antal aktier1 960 791
Antal rösträtter1 960 791
Transaktionen
Datum2021-11-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 380 791
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter2 380 791
Andel
Innehavda aktier6,05 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter6,14 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,14 % 2 380 791
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 6,14 % 2 380 791
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
2 380 7916,14AMF Fonder AB
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 380 791
Andel av rösträtter6,14

Publicerad
2021-11-10 14:25
Kontakt
NamnKristine Kashany
Telefon086963100 Epostoperations@amf.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25