Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Nordnet AB (publ)

Instrument
InstrumentAktier SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier305 855
Antal rösträtter305 855
Transaktionen
Datum2021-11-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier308 490
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter308 490
Andel
Innehavda aktier5,01094 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,01094 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,01094 % 308 490
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,01094 % 308 490
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
308 3505,00866Nordnet Pensionsförsäkring AB
1400,00227Nordnet Livsforsikring AS
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter308 490
Andel av rösträtter5,01094
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-11-15 11:34
Kontakt
NamnNiklas Matses
Telefon0733854156 Epostniklas.matses@nordnet.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25