Börsinformation

EmittentCastellum Aktiebolag


Innehavare
BlackRock, Inc.

Instrument
InstrumentCommon Stock
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2021-11-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier13 703 331
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter13 703 331
Andel
Innehavda aktier4,94236 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,94236 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,94236 % 13 703 331
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 1,10059 % 3 051 516
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,02852 % 79 074
     
TOTALT 6,07147 % 16 833 921
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
844 1510,30446BlackRock Investment Management, LLC
1 977 9080,71337BlackRock Investment Management (UK) Limited
759 5110,27393BlackRock Investment Management (Australia) Limited
3 627 9541,30849BlackRock Institutional Trust Company, National Association
3 343 7651,20599BlackRock Fund Advisors
80 6490,02909BlackRock Financial Management, Inc.
1 6890,00061BlackRock Asset Management North Asia Limited
460 3930,16605BlackRock Asset Management Deutschland AG
478 8290,1727BlackRock Asset Management Canada Limited
354 4230,12783BlackRock Advisors, LLC
4 904 6491,76895BlackRock Advisors (UK) Limited
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter16 833 921
Andel av rösträtter6,07147
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-11-15 17:17
Kontakt
NamnJana Blumenstein
Telefon+442077433650 EpostEMEAdisclosures@blackrock.com 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25