Börsinformation

EmittentCalliditas Therapeutics AB


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0010441584
Före transaktionen
Antal aktier2 637 155
Antal rösträtter2 637 155
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-11-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 561 188
Direkt innehavda rösträtter2 561 188
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,89 %
Direkt innehavda rösträtter4,89 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,89 % 2 561 188
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,89 % 2 561 188
 


Publicerad
2021-11-16 15:29
Kontakt
NamnGustav Lindberg
Telefon087011417 Epostgustav.lindberg@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25