Börsinformation

EmittentAlimak Group AB (publ)


Innehavare
Lannebo Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0007158910
Före transaktionen
Antal aktier5 492 747
Antal rösträtter5 492 747
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-11-16
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier5 393 037
Direkt innehavda rösträtter5 393 037
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier9,95799 %
Direkt innehavda rösträtter9,95799 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,95799 % 5 393 037
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 9,95799 % 5 393 037
 


Publicerad
2021-11-17 14:28
Kontakt
NamnDaniel Jern
Telefon070-229 91 74 Epostfondadmin@lannebo.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25