Börsinformation

EmittentCastellum Aktiebolag


Innehavare
BlackRock, Inc.

Instrument
InstrumentCommon Stock
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2021-11-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier13 989 892
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter13 989 892
Andel
Innehavda aktier5,04571 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,04571 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,04571 % 13 989 892
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 1,0724 % 2 973 372
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,04996 % 138 509
     
TOTALT 6,16807 % 17 101 773
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
853 8270,30795BlackRock Investment Management, LLC
2 014 9360,72672BlackRock Investment Management (UK) Limited
799 0450,28819BlackRock Investment Management (Australia) Limited
3 712 2381,33889BlackRock Institutional Trust Company, National Association
3 360 8081,21214BlackRock Fund Advisors
90 1210,0325BlackRock Financial Management, Inc.
1 6890,00061BlackRock Asset Management North Asia Limited
460 1920,16598BlackRock Asset Management Deutschland AG
493 9380,17815BlackRock Asset Management Canada Limited
359 7400,12974BlackRock Advisors, LLC
4 955 2391,7872BlackRock Advisors (UK) Limited
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter17 101 773
Andel av rösträtter6,16807
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-11-22 16:30
Kontakt
NamnJames Michael
Telefon+44 20 7743 3650 EpostEMEAdisclosures@blackrock.com 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25