Börsinformation

EmittentCastellum Aktiebolag


Innehavare
BlackRock, Inc.

Instrument
InstrumentCommon Stock
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-11-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier13 573 168
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter13 573 168
Andel
Innehavda aktier4,89541 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,89541 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,89541 % 13 573 168
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 1,18328 % 3 280 823
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,08059 % 223 455
     
TOTALT 6,15928 % 17 077 446
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
853 8270,30794BlackRock Investment Management, LLC
2 027 8550,73138BlackRock Investment Management (UK) Limited
798 9680,28816BlackRock Investment Management (Australia) Limited
3 805 0621,37236BlackRock Institutional Trust Company, National Association
3 363 2381,21306BlackRock Fund Advisors
96 5780,03483BlackRock Financial Management, Inc.
1 6890,0006BlackRock Asset Management North Asia Limited
460 1920,16597BlackRock Asset Management Deutschland AG
498 7700,17989BlackRock Asset Management Canada Limited
374 1630,13494BlackRock Advisors, LLC
4 797 1041,73016BlackRock Advisors (UK) Limited
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter17 077 446
Andel av rösträtter6,15929
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-11-24 17:24
Kontakt
NamnJames Michael
Telefon+44 20 7743 3650 EpostEMEAdisclosures@blackrock.com 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25