Börsinformation

EmittentCastellum Aktiebolag


Innehavare
BlackRock, Inc.

Instrument
InstrumentCommon Stock
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-11-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier15 675 614
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter15 675 614
Andel
Innehavda aktier4,53404 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,53404 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,53404 % 15 675 614
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 0,29558 % 1 021 928
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,09055 % 313 055
     
TOTALT 4,92017 % 17 010 597
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
855 2940,24739BlackRock Investment Management, LLC
2 032 4470,58787BlackRock Investment Management (UK) Limited
755 3950,21849BlackRock Investment Management (Australia) Limited
3 849 4821,11343BlackRock Institutional Trust Company, National Association
3 290 1890,95166BlackRock Fund Advisors
100 3060,02901BlackRock Financial Management, Inc.
1 6890,00049BlackRock Asset Management North Asia Limited
460 1920,13311BlackRock Asset Management Deutschland AG
509 0430,14724BlackRock Asset Management Canada Limited
418 0740,12092BlackRock Advisors, LLC
4 738 4861,37056BlackRock Advisors (UK) Limited
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter17 010 597
Andel av rösträtter4,92017
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-12-02 11:13
Kontakt
NamnJames Michael
Telefon+44 20 7743 3650 EpostEMEAdisclosures@blackrock.com 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25