Börsinformation

EmittentCANTARGIA AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-12-02
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier5 029 448
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter5 029 448
Andel
Innehavda aktier5,01977 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,01977 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,01977 % 5 029 448
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,62219 % 623 388
     
TOTALT 5,64196 % 5 652 836
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter5 652 836
Andel av rösträtter5,64196
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-12-03 11:36
Kontakt
NamnMagnus Westerman
Epostmagnus.westerman@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25