Börsinformation

EmittentSecuritas AB


Innehavare
Macquarie Group Limited

Instrument
InstrumentOrdinary Shares SE0000163594
Före transaktionen
Antal aktier17 387 184
Antal rösträtter17 387 184
Transaktionen
Datum2021-12-01
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier17 548 744
Direkt innehavda rösträtter17 548 744
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,04 %
Direkt innehavda rösträtter5,04 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,04 % 17 548 744
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,04 % 17 548 744
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter17 548 744
Andel av rösträtter5,04

Publicerad
2021-12-06 13:22


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25