Börsinformation

EmittentViaplay Group AB (publ)


Innehavare
Nordea Funds Ltd.

Instrument
InstrumentEquity SE0012116390
Före transaktionen
Antal aktier4 474 807
Antal rösträtter4 474 807
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-12-02
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier4 077 239
Direkt innehavda rösträtter4 077 239
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,22912 %
Direkt innehavda rösträtter4,89844 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,89844 % 4 077 239
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,89844 % 4 077 239
 

Röstning med fullmakt. Innehavet upphör för
NamnRösträtterSlutdatum
Nordic Entertainment Group AB 1 903 160
Nordic Entertainment Group AB 315 508
Nordea Discretionary Swedish Equity Fund 345 534
Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige Fund 122 475
Nordea Innovation Stars Fund 93 101
Nordea Invest Nordic Small Cap 47 160
Nordea Invest Nordic Stars 22 374
Nordea Donationsmedelsfond 3 350
Institutionella Aktiefonden Sverige 166 370
Nordea Avtalspensionsfond Midi 1 633
Nordea Swedish Stars 692 647
Nordea Generationsfond Senior 778
Nordea Generationsfond 50-tal 10 041
Nordea Generationsfond 60-tal 41 421
Nordea Generationsfond 70-tal 37 514
Nordea Generationsfond 80-tal 19 525
Nordea Sverige Passiv 49 760
Nordea Smabolagsfond Sverige 160 249
Nordic Entertainment Group AB 2 664
Nordic Entertainment Group AB 41 975
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter4 077 239
Andel av rösträtter4,89844

Publicerad
2021-12-06 15:12
Kontakt
NamnRasmus Kroner
Telefon+4555472411 Epostamreporting@nordea.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25