Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Nordnet AB (publ)

Instrument
InstrumentAktier SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier311 112
Antal rösträtter311 112
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-12-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier298 815
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter298 815
Andel
Innehavda aktier4,85378 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,85378 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,85378 % 298 815
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,85378 % 298 815
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
298 6754,85151Nordnet Pensionsförsäkring AB
1400,00227Nordnet Livsforsikring AS
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter298 815
Andel av rösträtter4,85378
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-12-20 11:36
Kontakt
NamnMax Rhodin Edlund
Telefon+46730487570 Epostmax.edlund@nordnet.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25