Börsinformation

EmittentCamurus AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-12-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 672 331
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter2 672 331
Andel
Innehavda aktier4,89418 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,89418 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,89418 % 2 672 331
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,36395 % 198 724
     
TOTALT 5,25813 % 2 871 055
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 871 055
Andel av rösträtter5,25813
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-12-20 14:26
Kontakt
NamnJoakim Lomell
Epostjoakim.lomell@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25