Börsinformation

EmittentK2A Knaust & Andersson Fastigheter AB


Innehavare
197202 Ludwig Holmgren

Instrument
InstrumentAktie
Före transaktionen
Antal aktier2 330 762
Antal rösträtter9 188 762
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-12-17
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 080 762
Direkt innehavda rösträtter8 938 762
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier2,37 %
Direkt innehavda rösträtter4,88 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,88 % 2 080 762
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,88 % 2 080 762
 


Publicerad
2021-12-20 17:43
Kontakt
NamnLudwig Holmgren
Telefon0702187220 Epostludwholm@gmail.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25