Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Nordnet AB (publ)

Instrument
InstrumentAktier SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier299 014
Antal rösträtter299 014
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-12-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier311 964
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter311 964
Andel
Innehavda aktier5,06737 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,06737 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,06737 % 311 964
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,06737 % 311 964
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
311 8245,06509Nordnet Pensionsförsäkring AB
1400,00227Nordnet Livsforsikring AS
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter311 964
Andel av rösträtter5,06737
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-12-28 14:19
Kontakt
NamnMax Rhodin Edlund
Telefon+46730487570 Epostmax.edlund@nordnet.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25