Börsinformation

EmittentCamurus AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2021-12-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 741 287
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter2 741 287
Andel
Innehavda aktier4,99974 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,99974 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,99974 % 2 741 287
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,21696 % 118 955
     
TOTALT 5,2167 % 2 860 242
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 860 242
Andel av rösträtter5,2167
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2022-01-03 15:52
Kontakt
NamnJoakim Lomell
Epostjoakim.lomell@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25