Börsinformation

EmittentCamurus AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2022-01-03
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 741 998
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter2 741 998
Andel
Innehavda aktier5,00104 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,00104 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,00104 % 2 741 998
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,21757 % 119 292
     
TOTALT 5,21861 % 2 861 290
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 861 290
Andel av rösträtter5,21861
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2022-01-04 11:47
Kontakt
NamnMagnus Westerman
Epostmagnus.westerman@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25