Börsinformation

EmittentLindab International AB


Innehavare
Didner & Gerge Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0001852419
Före transaktionen
Antal aktier3 717 903
Antal rösträtter3 717 903
Transaktionen
Datum2022-01-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier4 329 424
Direkt innehavda rösträtter4 329 424
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,49 %
Direkt innehavda rösträtter5,49 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,49 % 4 329 424
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,49 % 4 329 424
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter4 329 424
Andel av rösträtter5,49

Publicerad
2022-01-13 09:24
Kontakt
NamnEmma Westlin Forsberg
Telefon018640540 Epostinfo@didnergerge.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25