Börsinformation

EmittentPrevas Aktiebolag


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-01-13
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier820 107
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter820 107
Andel
Innehavda aktier6,43883 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,79088 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,79088 % 820 107
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,79088 % 820 107
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter820 107
Andel av rösträtter4,79088
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2022-01-14 10:45
Kontakt
NamnMagnus Westerman
Epostmagnus.westerman@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25