Börsinformation

EmittentViaplay Group AB (publ)


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0012116390
Före transaktionen
Antal aktier3 885 508
Antal rösträtter3 885 508
Transaktionen
Datum2022-02-04
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 935 508
Direkt innehavda rösträtter3 935 508
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,02 %
Direkt innehavda rösträtter4,73 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,73 % 3 935 508
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,73 % 3 935 508
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 935 508
Andel av rösträtter4,73

Publicerad
2022-02-07 14:02
Kontakt
NamnGustav Lindberg
Telefon087011417 Epostgustav.lindberg@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25